วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วัดตะปอนน้อย โบราณสถานอีกแห่งของ จันทบุรี

วัดตะปอนน้อย โบราณสถานอีกแห่งของ จันทบุรี

ถ้าจะให้คิดถึงสถานที่ ที่เป็นความทรงจำเก่าๆในจันทบุรีน้ันก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรเลยละครับแต่ตอนนี้จะพูดถึงที่ๆหนึ่งนั้นคือ "วัดตะปอนน้อย" ที่นี่ไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2478 วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจันทบุรี ตั้งอยู่ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพียงแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนิดหน่อยครับเพราะว่าไม่ปรากฎหลักฐานใดๆเลยว่าใครเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ และสร้างขึ้นเมื่อใด เพียงแต่ได้มีการสันนิฐานไว้จากสถาปัตยกรรมว่าวัดตะปอนน้อยแห่งนี้คาดเดาว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัตนโกสินร์ตอนต้นหรือไม่ก็สมัยอยุธยาตอนปลายครับ

สำหรับความโดดเด่นของวัดตะปอนน้อยเป็นเรื่องของ สถาปัตยกรรมของอุโบสถที่ทำจากอิฐถือปูนทั้งหลังภายในตัวอุโบสถมีเสาไม้รับโครงหลังคา เป็นศิลปกรรมผสมผสาน ในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าบันปรากฎภาพสลักไม้รูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ใต้หน้าบันเป็นแผ่นสลักไม้สี่เหลี่ยมเรื่องรามเกียรติ์ เป็นท่าจับช่วงพญายักษ์รบกับลิง (เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญลักษณ์รูปนารายณ์ทรงสุบรรณถือเป็นลักษณะเฉพาะของกรุงศรีอยุธยา โดยมาจากคำว่า "อโยธยา" เมืองของพระราม ซึ่งเป็นอวตารของพระนารายณ์ และปฐมกษัตริย์คือพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งทรงพระนามว่า "รามาธิบดี" คือพระนารายณ์)


ดู วัดตะปอนน้อย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งเป็นภาพเขียนสีฝุ่นผสมกาวอันมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอย่างยิ่ง จิตรกรรมเหล่านี้สะท้อนความเป็นไปของบ้านเมืองในอดีต วิถีชีวิต กลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนจีน ฝรั่งที่มีการติดต่อค้าขายกันในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังมีหอไตรอยู่ในสระน้ำข้างศาลาการเปรียญ เป็นหอเก็บพระไตรปิฎกขนาดเล็ก ปัจจุบันพังลงมาทั้งหลังแล้ว แต่ทางวัดยังเก็บชิ้นส่วนไม้ไว้ใต้ถุนศาลาเกือบครบทั้งหลัง และยังมีการค้นพบพระพุทธรูปปางมานวิชัยทำด้วยทองเหลือง ตู้พระธรรมไม้ เจดีย์ทองเหลือง ใบเสมาหิน วัดตะปอนน้อยนอกขากเป็นสถานที่โบราณเก่าแก่แล้วยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ เช่น เครื่องใช้ คัมภีร์ใบลาน สำหรับเป็นที่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ภาพประกอบจาก abt-tapon.net

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น