วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตำนานน่ารู้ของพลอยเมืองจันท์

ตำนานน่ารู้ของพลอยเมืองจันท์


เป็นเรื่องที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่าจุดที่เกิดพลอยจันท์แห่งแรก ๆ นั้นอยู่บริเวณเขาพลอยแหวนจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง เป็นชื่อเรียกกันมานานแต่ครั้งโบราณ สมัยก่อนการหาพลอยไม่ได้ใช้เครื่องมือหนัก ไม่ต้องเปลืองน้ำมัน เพราะบริเวณเขาพลอยแหวนนั้นพลอยดกมากแค่เขี่ย ๆ ตามพื้นดินก็พบพลอยแล้ว พลอยที่พบจะเป็นพลอยเขียวส่อง บุษราคัม พลอยสตาร์ และไพลิน

ชาวบ้านจะสนุกสนานในการหาพลอยก็ต่อเมื่อหลังฝนตกหนักเพราะหลังฝนใหญ่ หน้าดินจะถูกน้ำชะไป พลอยและก้อนกรวดจะปรากฏที่หน้าดิน ชาวบ้านซึ่งชำนาญจะแยกออกว่าเม็ดไหนกรวด เม็ดไหนพลอย แต่มีใครกี่คนที่ทราบว่า มีการพบ พลอยจันท์ มานานเท่าไหร่แล้ว ถ้าถามชาวบ้านในพื้นที่ คนเก่าแก่ก็อาจตอบว่า ตอนพ่อแม่เป็นเด็กก็เห็นมีพลอยแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีมานานเท่าไหร่จริง ๆ

ในสยามจดหมายเหตุได้กล่าวถึงตอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสจันทบุรีไว้ว่า "ได้มีราษฎรนำผลไม้และพลอยหลากสีมาถวาย" ซึ่งครั้งนั้นตรงกับปีพุทธศักราช 2419 แต่ก่อนหน้านั้นไม่พบหลักฐานบันทึกไว้

เขาพลอยแหวน บางกะจะ บ่อไร่ หนองบอน นาวง ตกพรม บ่อเวฬุ อีเล็ม ฯลฯ เหล่านี้คือ แหล่งที่มีการค้นพบพลอยคุณภาพแห่งภาคตะวันออกของไทย จนทำให้จังหวัดจันทบุรีกลาย เป็นที่นัดพบของพ่อค้าพลอยชาวไทยเรื่อยมา หลังจากยุคตื่นพลอยที่บ่อไร่ หนองบอน นาวง และชื่อทับทิมสยาม เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติโดยทั่วไป จึงเริ่มมีนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้ามาติดต่อซื้อขายพลอยที่จันทบุรีมากขึ้น โดยลำดับ วันนี้ของชาวจันทบุรีมี ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากตามเวลาที่ล่วงเลย ใต้ดิน...วัตถุดิบร่อยหรอ บนดิน...ความรู้ และประสบการณ์เพิ่มพูน ยากที่ใครจะตามทัน จังหวัดจันทบุรีได้ อาศัยประสบการณ์ที่สั่งสม แสวงหาวัตถุดิบจากทุกมุมโลก พลอยก้อน จากทุกแหล่งของโลก ถ่ายเทมาที่นี่ พม่า เขมร เวียดนาม ศรีลังกา ออสเตรเลีย ลาว จีน มาดากัสการ์ แทนซาเนีย ไนจีเรีย อาฟริกา และอีกหลาย ๆ ประเทศ ทุกวันนี้เราจะเห็นชาวต่างชาติ ทุกสีผิว เข้ามาทำธุรกิจพลอยในเมืองจันทบุรีกันคึกคัก
ที่นี่...จันทบุรี... เป็นทั้งแหล่งของการขุดพบ แหล่งกำเนิดพลอยสีของไทย แหล่งซื้อขายพลอยก้อนและ
พลอยเจียระไน


>เป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานเจียระไนชั้นยอด

>เป็นแหล่งสร้างฝีมือการเจียระไนชั้นเยี่ยม

>เป็นแหล่งกำเนิดโรงงานเผาพลอยเลื่องชื่อของโลก

ที่นี่...จังหวัดจันทบุรี...


เป็นต้นน้ำที่สำคัญของธุรกิจส่งออกของอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งนำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท

คน จันท์....เวลานี้ไปอยู่ทุกแห่งทั่วโลก  เพื่อไปเสาะแสวงหาพลอยซึ่งเป็นหินมีค่า ไม่ว่าจะเป็นทับทิม  บุษราคัม และพลอยหลากสี
พลอยที่มีค่าเหล่านี้กลายเป็น...ตัวแทนของความรัก

เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี...ซึ่งขายไปทุกแห่งทั่วโลก

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น