วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สักการะ พระเจ้าตากและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจันท์

สักการะ พระเจ้าตากและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจันท์


จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ทีเรื่องราวในประวัติศาสตร์สำคัญของ พระเจ้าตากสินมหาราช ที่นี่ก็มีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมากมายและยังมีสถานที่ศักดิ์คู้บ้านคู่เมืองของ จันทบุรี นั้นก็คือ "ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช" และบริเวณเดียวกันก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง คือ "ศาลหลักเมืองจันทบุรี"

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ จันทบุรี ที่บ่งบอกความผูกพันของเมืองจันท์ที่มีต่อพระเจ้าตากสินฯ โดยถ้าใครที่ได้มาที่ จันทบุรี แล้วไม่ได้สักการะพระเจ้าตากสินนั้นถือว่ายังมาไม่ถึง จันทบุรี กันเลยที่เดียว บริเวณเดียวกันก็ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจันทบุรีอีกแห่งด้วย

ประวัติศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ เดิมเป็นเพียงศาลไม้อยู่ด้านข้างศาลหลักเมือง ครั้นในสมัย ม.จ.สฤษดิเดช ชยางกูล สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีได้สร้างศาลใหม่ขึ้น เมือปี พ.ศ. 2463 บริเวณด้านหน้าค่ายทหารกอบพันนาวิกโยธิน คนละฝั่งกับศาลหลักเมือง เป็นศาลคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดด้านหน้าและด้านข้างสามทาง กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ภายในเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป ซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์ของพระเจ้าตาก และไม่มีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินเช่นปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นใหม่ เป็นศาลทรงเก้าเหลี่ยม เคียงคู่กับศาลเดิม

ศาลใหม่นี้ เป็นรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน พื้นเป็นหินแกรนิต หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม สูงจากพื้นถึงยอด 16.9 เมตร ประดับลวดลายทอง ยอดบนเป็นฉัตรทองคำเก้าชั้น บันไดทางขึ้นมีสามด้าน ราวบันไดด้านหน้าเป็นรูปพญานาค ด้านหน้าศาลมีสิงห์คู่หนึ่ง ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประทับนั่งทรงเมือง ผนังภายในเขียนลายไทยพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้อย่างสวยงาม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี


เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณเดียวกับศาลพระเจ้าตากสินฯ เป็นศาลหลักเมืองที่สร้างขึ้นด้วยความสวยงาม ศาลเดิมนั้นได้มีการสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินฯได้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 ต่อมาได้มีสภาพทรุดโทรม ด้วยความร่วมมือของชาวจันทบุรีจึงได้ร่วมกันก่อสร้างศาลขึ้นมาใหม่ รวมทั้งหล่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นมาใหม่ด้วย โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 หลักเมืองเป็นแท่งศิลาสูง 3 เมตร ส่วนเจ้าพ่อหลีกเมืองเป็นเทพเจ้าจีนทุกวันจะมีคนไปไหว้สักการะ ขอพร ขอโชคลาภ เสี่ยงเซียมซี ภายบริเวณหน้าศาลหลักเมืองตอนกลางคืนมีหนังกลางแปลงฉาย จากผู้ที่มาแก้บน ศาลหลักเมืองเป็นศาลคู่จังหวัดจันทบุรีมีความศักดิ์สิทธิ์มากและปกปักษ์รักษาให้ชาวจังหวัดจันทบุรีมีแต่ความสุขและความเจริญทั่วกัน


การเดินทางมาสักกาละศาลพระเจ้าตากสินฯและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี


ตั้งอยู่ที่ ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จากแยกแขวงการทางใช้ถนนท่าหลวงผ่าน ร.พ. กรุงเทพไปไม่ไกล ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯอยู่ทางขวาซ้ายมือ ก็จะเห็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและศษลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ข้างๆกันครับ

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น