วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมืองเพนียด ตำนานแห่งจันทบุรี

ชุมชนเก่าของจันทบุรี เมืองเพนียด


เพนียดเป็นชุมชนเก่าแก่ อายุกว่า 1,000  ปี และที่นี่ได้มีการสันนิษฐานว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของจันทบุรีในยุคแรก ชุมชนกลุ่มแรกที่เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งคือ คนชอง ซึ่งมีทั้งภาษาพูด วัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษ์เป็นของตัวเอง สถานที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เขตเทศบางตำลบพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี

เพนียดเป็นสถานที่ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง ซึ่งเป็นโบราณสถานแบบขอม ที่กรมศิลปกรเป็นปู่ขึ้นทะเบ๊ยนโบราณสถานให้ ที่นี่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดที่เหลือเป็นรูปร่างที่จังหวัดจันทบุรี และยังได้มีการขุดค้บพบโบราณวัตถุหินแกะสลักรูปร่างและลวดลายต่างๆ เช่น ทับหลังถาลาบริวัต และทับหลังไพรกเม็ง และได้นำมาเก็บรักอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์สถานเมืองเพนียดและยังมีอีกส่วนหนึ่งที่นำไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นอีกด้วยครับ นอกขากชุมชนเมืองเพนียดแล้วซึ่งเป็นที่ ที่ให้เพื่อนได้เที่ยวชมโบราณสถานแล้วยังมีจุดที่น่าสใจอีก คือ สวนผลไม้และทุ่งนาที่อยู่ใกล้เมือง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ชุมชนเพนียด จันทบุรี  • ชมพิพิธภัณฑ์สถานเมืองเพนียด ภายในวัดทองทั่วซึ่งเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ถูกค้บพบที่นี่ เช่นทับหลังถาลาบริวัต ทับหลังไพรกเม็ง ศิลางาช้าง กลองมะโหระทึก และภาพวาดจำลองเมืองเพนียด เป็นต้น ยังมี

  • โบสถ์วัดทองทั่วหลังเก่า เป็นโบสถ์เก่าแก่ปลาบสมัยอยุธยา มีใบเสมาคู่ ภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์(หลวงพ่อทองคำ) และอัฐิที่บบรจุด้วยผอบงาช้องและผ้าไหมทองคำได้มีการสันนิษฐานว่าเป็นอัฐิของพระเจ้าตากสินมาหาราช

  • ตำนานเมืองกาไวและโบราณสถานเมืองเพนียดก่อสร้างด้วศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังมีต้นไม้อันเป็นที่อัศจรรย์ ที่เมือใบแก่แล้วจะมีใบเหมือนอักษรขอมทุกใบ ชื่อว่าต้นพิเภก

สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มฟื้นฟูแลพอนุรักษ์เมืองเพนียด คุณประเสริฐศรี วรรณประภา โทร. 089-2490058

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น