วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เที่ยวชมพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ จันทบุรี

เที่ยวชมพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ จันทบุรี


ที่จันทบุรีมีพระตำหนักแห่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่า พระตำหนักเทา แต่ปรจจุบันนี้ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจันทบุรี นั่นคือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อๆที่มาเที่ยวที่จันทบุรีแล้วลองมาแวะเที่ยวชมที่นี่แล้วจะเจออะไรดีๆครับ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เดิมคือพระตำหนักเทาในวังสวนบ้านแก้ว  อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนานถึง 21 ปี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จากพระตำหนักเทามีทางเดินปูอิฐลดหลั่นเชื่อมไปยังอาคารสองหลังที่อยู่ด้านหลัง  ตามทางประดับด้วยดอกไม้ประดับร่มรื่นสวยงามและเรือนเพาะชำ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีได้อนุรักษ์พระตำหนักและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในอาคาร เป็นที่รวบรวมสิ่งของต่าง ๆอันประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และตัวอย่างลายเสื่อกกที่เคยผลิต นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นอนุสรณ์ ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี


ประวัติของพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ จันทบุรี


สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยภายหลังรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต เมื่อมีผู้ถวายที่ดินจำนวน 725 ไร่ใน ต.เขาไร่ยา จึงทรงสร้างเป็นวังสวนบ้านแก้วที่มีเรือนไม้สองหลังเรียกว่า เรือนเขียวและเรือนแดง และอีก 3 ปีต่อมาทรงสร้างพระตำหนักเทาเป็นเรือนไม้สักทองหลังใหญ่ พระองค์เสด็จมาประทับที่พระตำหนักเทาครั้งแรกเมื่อ 30 มิ.ย. 2493 ส่วนเรือนเขียวเป็นที่พักของราชเลขานุการและเรือนแดงเป็นที่พักของข้าหลวงที่ติดตาม

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงดำริให้มีการบุกเบิกปลูกข้าว  ถั่วลิสง  และผลไม้ต่าง ๆและทรงริเริ่มตั้งโรงทอเสื่อขึ้นเพื่อปรับปรุงงานพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้วให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นอาชีพรองได้ ทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว และปลูกไม้ดอกส่งขายตลาด ผลิตผลทั้งหมดจะมีตรา “สบก” ซึ่งย่อมาจากชื่อวังสวนบ้านแก้วติดอยู่

พระองค์ประทัยอยู่ที่พระตำหนักเทาเป็นเวลา 18 ปี จึงเสด็จกลับไปประทับที่วังศุโขทัยที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมาปี พ.ศ. 2515  ทรงมอบวังสวนบ้านแก้วให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยครูรำไพพรรณี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดังเช่นปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ ของพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ จันทบุรี


พระตำหนักเทา  ตั้งอยู่ด้านหลังเรือนเขียว ด้านหน้าพระตำหนักมีพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประทับบนลาดหญ้าเขียวขจี พระตำหนักนี้ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมเหมือนเช่นเคยเป็นที่ประทับ คือเป็นอาคารชั้นครึ่งทาสีเทา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัพระตำหนักเทาให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องบรรทม มีห้องสรง และข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งที่ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนอยู่ ณ ตำหนักแห่งนี้ รวมทั้งหนังสือและลายเสื่อกกที่เคยส่งเสริมให้มีการผลิตภายในวังสวนบ้านแก้ว ถัดจากห้องบรรทมคือโถงขนาดใหญ่ อันเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถและรับรองแขก

ชั้นล่างจัดแสดงภาพเก่าหายากของเมืองจันทบุรี และโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองนี้ นอกจากนี้ยังจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชฃีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

ที่ตั้งและการเดินทาง

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ต. เขาไร่ยา

จากสี่แยกเขาไร่ยาให้ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 316 หรือ ถ.รักศักดิ์ชมูลไปประมาณ 1 กม. พบทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีทางซ้าย ให้เลี้ยวเข้าไป ผ่านสนามกอล์ฟไปไม่ไกล จะพบเรือนเขียวซึ่งเป็นอาคารศูยน์วัฒนธรรมฯ

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น