วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งงไหมกับชื่อนี้ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นยังไงต้องตามไปดู

งงไหมกับชื่อนี้ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นยังไงต้องตามไปดู


เชื่อไหมว่าในจันทบุรีนั้นมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั้นเขาไม่ได้ปลูกบ้านอยู่บนดินอย่างเราๆกันนะครับ แต่ว่าที่นั้นอยู่บนทะเลจร้า ที่นี่มีชื่อว่า "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน" หรืออีกชื่อหนึ่งหมู่บ้านบางชัน ที่นี่อยู่ในเขตของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี บ้านของชาวบ้านที่นี่สร้างอยู่บนเลนตามแนวของป่าชายเลน และยังใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลักอีกด้วย ที่นี่อาชีพหลักที่ไม่ต้องบอกก็ต้องเดาได้เลยว่าเป็นอาชีพประมง ชุมชนบางชันนี้เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และยังคงเอกลักษ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นทะเลมาอย่างยาวนาน สืบสานกิจกรรมและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ


และด้วยที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบวิถีโบราณ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วคนในชุมชนแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยน้ำจิตน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่กันมาโดยตลอด ในชุมชนมีผู้ที่อยู่อาศัยรวมกันทั้งสิ้น 400-500 หลังคาเรือนด้วยกัน ทุกคนในหมู่บ้านเป็นชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ทำการประมงเป็นอาชีพหลักนอกจากนี้ยังได้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเป็นรายได้เสริมอีกด้วย นับเป็นชุมชนตัวอย่างชุมชนหนึ่งเลยครับ


ดู หมู่บ้านไร้แผ่นดิน จันทบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยี่ยมชมความแปลกและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ ก็ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท-ตราด เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1358 ไปทางบ้านอ่างกระป่อง เข้าท่าเรืออ่างกระป่อง ก่อนเดินทางด้วยเรือยนต์ประมาณ 30 นาทีจึงถึงปากน้ำเวฬุ เข้าสู่ "หมู่บ้านไร้แผ่นดิน"หรือหมู่บ้านบางชันครับ

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น