วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ง วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ง วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี


จันทบุรีจะว่าไปแล้วก็จังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลย และก็ในจันทบุรีนั้นก็มีสถานที่ ที่มีประวัติของเขาของหนึ่งมนนั้นคือ "วัดตะปอนใหญ่" ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ.2290 ชื่อเดิมของวัดแห่งนี้คือ วัดโพธิธาราม เพราะว่าในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ปกคลุมเจดีย์เก่าอยู่ขึ้นบริเวณริมคลองตะปอนใหญ่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดตะปอนใหญ่ ตามชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ในอดีตแล้ววัดตะปอนใหญ่นี้ได้ตั้งอยู่ในเส้นทางของขบวนเกวียนของพ่อค้าขึ้น ล่อง ค้าขายเป็นประจำ สำหรับช่อวัดที่มีคำว่า ตะปอน นั้นมาจาก ตะโพง ความหมายของคำนี้คือเป็นลักษณะของการวิ่งโขยกของเกวียนเป็นถนนที่ทางเป็นหลุมเป็นบ่อ

ดู วัดตะปอนใหญ่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สิ่งที่หน้าสนใจภายใน วัดตะปอนใหญ่ จันทบุรี


ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่ พระอุโบสถ(หลังเก่า) ว่ากันว่าอุโบสถหลังนี้ได้สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2355 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและหลวงพ่อเพชร อินฺทปัญโญ ทำการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2455 ลักษณในปัจจุบันเป็นพระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนทรงโรง หลังคาเครื่องไม้มุง ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ทรงประทับนั่งในอิริยาบถแบบวีราสนะแสดงภูมิปรรศมุทรา มีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุในวัดตะปอนใหญ่ 3 รายการคือ ตู้พระธรรมไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ หีบพระธรรมไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ และธรรมาสน์ไม้ลงรักปิดทองศิลปะรัตนโกสินทร์ เพื่อนคนไหนอยากศึกษาประวัติศาสตร์ก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับ

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น