วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชมการทำเสื่อจันทบูร ณ บ้านเสม็ดงาม จันทบุรี

ชมการทำเสื่อจันทบูร ณ บ้านเสม็ดงาม จันทบุรีเสื่อจันทบูร หนึ่งของของดีเมืองจันทบุรี มีความสวยงามแปลกตา เหมาะสำหรับการเป็นของฝากที่เพื่อนที่มีโอกาสมาเที่ยวชมเมืองจันทบุรี ได้นำไปฝากญาติผู้ใหญ่ วันจะพาไปรู้จักกับแหล่งผลิตเสื่อจันทบูรขึ้นกันครับ ที่นี่มีชื่อว่า บ้านเสม็ดงาม ครับผม

บ้านเสม็ดงามเป็นหมู่บ้านเล็กๆในแถบที่ราบลุ่มปากแม่น้ำจันทบุรีต่อเนื่องจากย่านบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์  ที่บ้านบางสระเก้าเป็นย่านที่มีต้นกกขึ้นอยู่มาก หากเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นต้นกกย้อมสีตากแห้งวางอยู่ทั่วไป และทุกบ้านใบบ้านบางสระเก้าจะมีที่กระตุกสำหรับทอ เพื่อนที่มาเที่ยวชมการทอเสื่อสามารถเข้าชมวิธีการทอเสื่อได้

วัตถุดิบของเสื่อจันทบูร

ต้นกก ที่ใช้ทอเสื่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีหัวอยู่ใต้ดิน ขยายพันธ์โดยการแตกหน่อ จังหวัดจันทบุรีมีกกอยู่สองชนิด คือ ชนิดต้นกลมและชนิดต้นสามแหลี่ยมที่เรียกว่ากกสามเหลี่ยมหรือกกหลังคา แต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกกกกลม เพราะว่ากกกลมมีความเหนียว เมื่อใช้กกกลมทอเสื่อแล้วจะมีคุณภาพดี มีความคงทน มันวาวมีความสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของเสื่อจันทบูร

ประวัติการทอเสื่อจันทบูร ของ


ในอดีตคนที่ทอเสื่อจะเป็นชาวญวน โดยมาซื้อต้นกกจากชาวบ้านเสม็ดงามและบ้านบางสระเก้า จากนั้นอาชีพการทอเสื่อจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของคนทั้งสองหมู่บ้าน จนมาถึงยุคที่ตลาดพลอยรุ่งเรือง ชาวบ้านและชาวญวนจึงหันไปขายพลอยกันมากกว่าที่จะมาทอเสื่อขาย ต่อมาเมื่อพระนางเจ้ารำไพพรรณณีทรงส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเสื่อต้นกกในรูปแบบอื่นๆ เช่น แฟ้มเอกสารกระเป๋าต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงแพร่หลายจนมาถึงทุกวันนี้

สิ่งที่น่าสนใจของบ้านเสม็ดงาม


บ้านเสม็ดงามจัดเป็นแหล่งที่ผลิตเสื่อต้นกกจันทบูร ได้มีการสาธิตการทอเสื่อกกให้นักท่องเที่ยวได้ชม ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรก คือ การตาก การย้อมสี และวิธีการทอ

การเดินทางมาชมการผลิตเสื่อที่บ้านเสม็ดงาม

จากตัวเมืองใช้ ถ.ท่าแฉลบไปไม่ไกล แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จันทคามวิถี ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีไปจนถึงเกาะโตนด พบสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้า ถ.โยธาธิการเกาะโตนด-เสม็ดงามไปประมาณ 4 กม.ถึงแหล่งทำเสื่อ

สามารถติดต่อศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร 61/1 บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.0-3945-4321

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น